slide-shmuel-hanagid

שמואל הנגיד 16-18 הרצליה

תאור הפרוייקט

תיאור הפרוייקט נכנס כאן

גלריה

פרטי הפרוייקט

  • פרטי הפרוייקט להזין כאן

  • סוג פרוייקט: תמא 38-1
  • הוצאת היתר: בהליכי רישוי

מפה

צפה בפרוייקטים אחרים: