slide-5

מה זה תמ"א 38?

תמ"א 38 - תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

מטרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 נועדה בראש ובראשונה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. התמ"א כוללת מגוון של פתרונות המקלים על חיזוק המבנים, בהתאם לתנאיו של כל מבנה.

עם זאת, קיימים תמריצים לביצוע החיזוק, הכוללים אפשרויות לתוספת זכויות בניה, הרחבת דירות קיימות והוספת דירות חדשות לבניין. בנוסף, התמ"א מאפשרת להרוס מבנה שנקבע לגביו שנדרש לחזקו, ולהקימו מחדש, בתוספת זכויות לפי התמ"א. בחירה נבונה בגוף מנוסה ובעל חוסן כלכלי לניהול וביצוע הפרויקט מבטיחה לכם את מיקסום זכויותיכם ומימוש מירבי של הפוטנציאל האדריכלי, כך שבסופו של תהליך תוכלו ליהנות לא רק ממגורים בבניין משופר ומודרני, אלא גם מהשבחה מקסימלית של ערך הנכס ומסביבת מגורים מתקדמת.

מה זה תמ"א 38 ומדוע כדאי לבצעה?

תמ"א 38 היא תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

התוכנית אושרה על ידי מממשלת ישראל בשנת 2005, ומטרתה חיזוק מבנים אשר נבנו לפני שנת 1980, ואינם עומדים בתקן המחמיר של מיגון וחיזוק כנגד רעידת אדמה (ת"י 413).

במסגרת התוכנית, מתאפשרים קבלת היתרי בניה לחיזוק ושיפוץ מבנה קיים, וכפועל יוצא ממימוש התמ"א מתקבלים גם היתרים לתוספות בניה, הקלות מס ופטורים משמעותיים. ביצוע תמ"א 38 מוביל להשבחת ערך הנכס ללא כל עלות מצד הדיירים, ותוספות משמעותיות הכוללות:
 • חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה
 • שיפוץ פנים וחוץ למבנה
 • הוספת מעלית
 • הוספת ממ"ד
 • הרחבת יחידות דיור קיימות
 • תוספת מרפסות שמש
 • החלפת תשתיות חשמל, מים וכיו"ב
צרו קשר ולמדו כיצד תוכלו לשפר את סביבת המגורים שלכם, ללא עלות מצידכם ובליווי מקצועי של מומחים מן השורה הראשונה>>>

מה זה תמ"א 38-2

תיקון 2 לתמ"א 38 נכנס לתוקף בתחילת 2010 ומהווה הרחבה לתמ"א 38.

התוכנית מאפשרת הריסת הבניין והקמת בניין חדש על בסיס תוכנית תמ"א 38 ובדומה לתהליך פינוי בינוי. התיקון לתמ"א 38 מאפשר קבלת זכויות הבניה גם בעת הריסת המבנה והקמתו מחדש.
במסגרת ביצוע תמ"א 38-2 נהנים הדיירים בין היתר ללא כל עלות מצידם, ממגוון יתרונות. בין היתר:
 • מגורים בבניין חדש
 • תוספת של כ- 25 מ"ר לכל דירה.
 • חניה לכל דירה בחניון תת קרקעי רשומה בטאבו.
 • מחסן לכל דירה.
 • מרפסת שמש מרווחת
 • תוספת מעליות לבניין.
 • עיצוב פנים יוקרתי
 • תוספת לובי מפואר ומעוצב.
צרו קשר ולמדו כיצד תוכלו לשפר את סביבת המגורים שלכם, ללא עלות מצידכם ובליווי מקצועי של מומחים מן השורה הראשונה>>>

מה זה תמ"א 38-3

התיקון השלישי לתמ"א 38 נכנס לתוקף במחצית השניה של שנת 2012 ומאפשר תוספות בניה של קומות נוספות לבניין, המחוזק באמצעות התמ"א. התיקון נועד להגביר את התמריץ הכלכלי לפעול לפרויקט תמ"א 38, תוך הגדלת מספר המבנים אשר תמ"א 38 יכולה להיות רלוונטית לגביהם.

התיקון מאפשר תוספת של 2.5 קומות לבניין (קומה וחצי יותר מהתמ"א המקורית) ואף מקל משמעותית על התהליך והמיסוי בגין זכויות והיטלי השבחה מכוח תמ"א 38.

כל אלו מהווים תמריצים חשובים ביותר שמטרתם לעודד דיירים ליישם את תמ"א 38 ולהשביח את ערך הנכס.
צרו קשר ולמדו כיצד תוכלו לשפר את סביבת המגורים שלכם, ללא עלות מצידכם ובליווי מקצועי של מומחים מן השורה הראשונה>>>